Hammaspeikko.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan attendo.fi.

Vanhustenhoito Suomessa tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja

Kun ihminen ikääntyy, ei hänellä välttämättä ole enää samanlaisia edellytyksiä pitää itsestään huolta kuin ennen. Hyvin usein ihminen saattaa huomata jääneensä yksin esimerkiksi tilanteessa, jossa rinnalla ei enää ole kumppania, ja mahdolliset lapsetkin saattavat asua toisella puolella maailmaa. Vaikka läheisten tukiverkosto olisikin vahva, tulee monessa perheessä usein ennen pitkää vastaan tilanne, jossa täytyy alkaa pohtia, miten ikäihmisen asuminen kannattaisi järjestää, jotta voidaan taata hänen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa.

Hoitokodit


Suomessa on suuri määrä erilaisia hoitokoteja sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hoitokotiin muutetaan pysyvästi asumaan silloin, kun omassa kodissa asuminen ei enää ole ikäihmiselle turvallista. Tämän saattavat estää esimerkiksi muistin heikentyminen tai heikko fyysinen kunto, jolloin ihminen tarvitsee niin paljon tukea ja apua arjen toimissa, että paras vaihtoehto on muutto
hoitokotiin.

Itsenäinen asuminen tuetusti palvelutalossa


Jotkut valitsevat myöhäisemmällä iällä asumismuodokseen palvelutalon. Tällöin ikäihmisen täytyy pärjätä kotioloissa omillaan ainakin jossain määrin, mutta palvelutalo tarjoaa aina tarvittaessa helposti saatavaa tukea ja apua. Monet vanhukset asuvat hyvin kodinomaisesti palvelutalossa, ja käyvät tapaamassa ikätovereitaan rakennuksen yleisissä tiloissa. Myös ruokailu hoituu näppärästi yhteisessä ruokalassa, joten ruuanlaittoa ei tarvitse enää harrastaa, ellei halua tai jaksa. Monelle palvelutalo on turvallinen ympäristö, jossa tietää varmuudella saavansa apua silloin kun haluaa, mutta jossa ei tarvitse täysin heittäytyä hoitohenkilökunnan varaan.

Kotihoito


Itsenäisin vaihtoehto näistä kolmesta on kotona asuminen siten, että iäkkään ihmisen kotona käy kotihoito esimerkiksi kerran päivässä tarkistamassa tilanteen, ja tarvittaessa auttaa erilaisissa asioissa. Kotihoito saattaa pitää huolen esimerkiksi siitä, että vanhus syö lääkkeensä oikeina kellonaikoina. Kotihoito voi myös tarvittaessa avustaa esimerkiksi peseytymisessä ja välipalojen valmistamisessa. Arjen puuhista kotona tuetusti asuvan ikäihmisen tulee kuitenkin pystyä selviytymään valtaosin itsenäisesti.

https://www.youtube.com/watch?v=Zrhu3y_aCTs